This documentation is for Dovecot v1.x, see wiki2 for v2.x documentation.
Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2013-09-05 16:04:18
Size: 6261
Editor: HattieFer
Comment:
Revision 2 as of 2013-09-05 16:07:51
Size: 0
Editor: TimoSirainen
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
Έχουμε πολλές φορές αναλύσει σε προηγούμενα άρθρα μας τους λόγους για τους οποίους οι νέοι άνθρωποι δεν πρέπει να επιλέγουν τα διάφορα ΙΕΚ και κολλέγια για να σπουδάσουν: Οι τίτλοι σπουδών που παρέχουν τα εν λόγω εκπαιδευτικά ιδρύματα αναγνωρίζονται κανονικά από το δημόσιο αλλά όχι από τα αντίστοιχα στους κλάδους σπουδών επιμελητήρια και σωματεία, με αποτέλεσμα οι κάτοχοί τους να μην δικαιούνται, κατ’ ουσίαν, να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Είναι εύκολο να φανταστεί κανείς τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις μιας τέτοιας πραγματικότητας, ωστόσο δεν κρίνεται άσκοπο να τις αναφέρουμε εκ νέου εδώ: Οι πτυχιούχοι των ΙΕΚ, ανασφάλιστοι και έκθετοι στην εργασιακή εκμετάλλευση, θα αναγκαστούν να απασχοληθούν παράνομα, δηλαδή «μαύρα», σε εργοδότες που θα έχουν την ευχαίρεια να τους απολύσουν όποτε εκείνοι το επιθυμούν.<<BR>>
<<BR>>
Και αν δεν επαρκούν οι ανωτέρω λόγοι για να στρέψει ο νέος άνθρωπος την προσοχή του στις σοβαρές ακαδημαϊκές προτάσεις, με το παρόν άρθρο θα ρίψουμε ακόμη έναν λίθο στα ΙΕΚ, που κατά τα άλλα ευαγγελίζονται ότι λειτουργούν προς όφελος των σπουδαστών τους. Ξεκινάμε από το ΙΕΚ Ξυνή και τους ιδιοκτήτες του, στους οποίους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος (πρόκειται για τη βαρύτερη μορφή παρανομίας) εξαιτίας της χρήσης από μέρους τους πλαστών ασφαλιστικών ενημεροτήτων, ζημιώνοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο το ελληνικό Δημόσιο -το οποίο, σημειώνουμε, εν μέσω κρίσης πασχίζει να αυξήσει τα έσοδά του για να μην περικοπούν περαιτέρω μισθοί και συντάξεις- κατά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Οι εναγόμενοι αντιμετωπίζουν έως και την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.<<BR>>
<<BR>>
«Απατεώνες!», βιάζεστε να αναφωνήσετε. Οποία έκπληξις, όμως, όταν τους συγκρίνουμε με τους ιδιοκτήτες του ΙΕΚ Δομή, οι οποίοι έφτασαν σε τέτοια επίπεδα παγαποντιάς, ώστε οι συνάδελφοί τους στο ΙΕΚ Ξυνή να φαίνονται ως πλέον νομοταγείς! Πιο συγκεκριμένα, οι ιθύνοντες του ΙΕΚ Δομή είχαν δημιουργήσει μία σειρά από πλαστές εταιρείες όπου υποτίθεται ότι ασφάλιζαν τους εργαζομένους τους και ύστερα τις δήλωναν ως πτωχεύσασες, ώστε να μην αναγκάζονται να καταβάλλουν στο Δημόσιο τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι «δανείζονταν» στην εταιρεία που όντως προσέφερε τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες και η οποία, φυσικά, δεν είχε καμία ασφαλιστική υποχρέωση απέναντι στο Δημόσιο, εφόσον χρησιμοποιούσε το δυναμικό τής εταιρείας-μαϊμού. Σύμφωνα με υπολογισμούς, από αυτήν την πολυετή απάτη το Δημόσιο ζημιώθηκε κατά (βαθιά ανάσα) 6.337.402,43 Ευρώ (και ολογράφως: έξι εκατομμύρια, τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες, τετρακόσια δύο Ευρώ και σαραντατρία σεντς).<<BR>>
<<BR>>
Τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν είναι πολλά και ποικίλα. Ας αρκεστούμε στη γενική διαπίστωση ότι η εκπαίδευση στην Ελλάδα λειτουργεί με όρους... τεταρτοκοσμικής χώρας (ουδείς λόγος να υβρίζουμε τις χώρες του τρίτου κόσμου, που τουλάχιστον διατηρούν μία αξιοπρέπεια) και μάλιστα σε βάρος της νεολαίας μας, την οποία τα μέσα ενημέρωσης βομβαρδίζουν ολημερίς με αποκαρδιωτικές ειδήσεις που προμηνύουν ένα ζοφερό μέλλον. Τέρμα τα ψέματα, λοιπόν. ακόμη ένας «πυλώνας» της ελληνικής παιδείας καταρρέει σταδιακά, πράγμα που σημαίνει ότι οι φερέλπιδες νέοι (η ελπίδα αυτής της χιλιοατιμασμένης χώρας, για όσους το θυμούνται) πρέπει να λάβουν τις μεγάλες αποφάσεις: Θα συνεχίσουν να εξαπατώνται ηθελημένα ή θα πουν «φτάνει πια!» και θα κινήσουν προς βορράν;<<BR>>
<<BR>>
If you liked this article and you simply would like to be given more info regarding [[http://www.iekdomi.gr|sex tube]], i implore you to visit www.iekdomi.gr.